Prostor u Vltavy, který je zaměřený na osobní trénink, pohybovou diagnostiku, terapie chodidel, health coaching a celkovou inspiraci v oblasti pohybu. Cvičební zázemí je možné si pronajímat.