BORN TO WALK

Jeden krátký kurz…dlouho trvající účinek!

Chůze je jedním ze zcela nejběžnějších denních pohybů, kterému však biomechanicky příliš nerozumíme.

Za účelem porozumění anatomii musí terapeuti nejprve porozumět funkci. V tomto workshopu si zanalyzujeme mechaniku správné chůze, při čemž se podíváme na řetězec událostí, probíhajících od chodidel po páteř a ramena. Podíváme se na to, jak pracuje gravitace ve shodě s klouby a tím také s fasciální a myofasciální tkání za účelem zlepšení proprioceptivní komunikace, aktivace svalů a obratu kolagenu. Získáte nástroje pro vyšetření, analýzu a intervence nepatologické chůze a poté se naučíte, jak vytvořit cvičební nebo strečinkový program podle potřeb klienta k vylepšení vzorce jeho chůze a převést tyto znalosti také na běh. 

Formát workshopu

Tento workshop je rozdělen do zhruba stejně dlouhých úseků:

  1. přednáška a prezentace konceptů,
  2. BodyReading™ a posturální a pohybová analýza,
  3. strečinkové, “probouzející“ a dotykové techniky z naší (a vaší) pohybové sbírky.

Tento kurz vám pomůže:

ve čtení posturálních a pohybových vzorců klienta s větší přesností a integrací,

analyzovat běžný pohyb páteře, přirozené korektivní mechanismy toho, jak se nohy pohybují v závislosti na pánvi a roli kloubů při tlumení nárazů,

okamžitě efektivně využít koncepty Anatomy Trains Toma Myerse a Fascial Fitness Roberta Schleipa 

významně ovlivnit pohybové vzorce vašich klientů.

Cíle kurzu:

porozumění fasciálnímu obratu: rolím myofasciálních mechanoreceptorů a základním vlastnostem a pojivové povaze fascií a zároveň tensegritě působící na fascie a pohyb lidského těla,

stručné představení pojivové tkáně z hlediska geometrie, porozumění fasciálním a anatomickým liniím vedoucím tělem a sledu událostí, probíhajících v kloubech během normální chůze,

porozumění tomu, co se v našem těle děje a co skutečně koriguje pronaci, proč při běhu dochází k flexi loktů a řadě dalších anatomických spojení,

aplikace různých testů a vizuálních signálů k ohodnocení chůze a vytvoření alternativních pohybových strategií za účelem uvolnění a upravení pozorovaných pohybových vzorců.

 

 

Born to Walk Workshop Promo from James Earls on Vimeo.

 

 

  •  

 

 

Detail

Školitel

James Earls

 James Earls je autor knihy "Born to walk", která je podkladem pro toto školení ) a stejmomeného konceptu 

Śkolitel a bodyworker, specializující se na Myofasciální uvolnění a Strukturální integraci. Zvyšování

porozumění a procvičování manuální terapie je jeho vášní od okamžiku, kdy se před 20 lety seznámil

s konceptem bodywork. James během své kariéry hodně cestoval, aby se mohl učit od těch nejlepších

v oboru, včetně Thomase Myerse,  autora konceptu Anatomy Trains. James a Tom založili Kinesis UK,

které koordinuje vzdělávání pro Anatomy Trains a Kinesis Myofascial Integration v Evropě. Společně

napsali "Fascial Release for Structural Balance",  uceleného průvodce hodnocením a manipulace

fasciálních vzorů.