GROUND FORCE METHOD INTRO

GROUND FORCE METHOD  je pohybový systém využívajicí základní pohybové vzory. které jsme používali když jsme ještě byli děti.

Kombinuje různé prvky tréninku za účelem zlepšení kvality pohybu s následným rozvojem síly, rychlosti, vytrvalosti, flexibility, obratnosti a koordinace.

Cílem workshopu bude ukázat zásady GROUND FORCE METHOD  - hravost pohybu, stimulaci vestibulárního systému, zlepšení propriocepce, nápravu chybných pohybových vzorů a vytvoření nových, správných. GFM rozvíjí mobilitu, motorickou kontrolu, sílu a výdrž bezpečným, efektivním a hlavně zábavným způsobem. Prostě a jednoduše ZLEPŠUJE POHYB. Hýbat se lépe totiž znamená hýbat se silně, více a rychleji.

GROUND FORCE METHOD  lekce mají svoje pravidla. Budeme respektovat pohybovou hierarchii a začínat tak budovat pohybové schopnosti od země směrem nahoru pro vytvoření pevných základů, které usnadní nejen trénink, ale i život. Vyzkoušíme si všechny směry, různé pozice. Budeme spojovat jednotlivé pohyby v neomezené množství variací. 

Důležité místo v konceptu zaujímají dvě složky: GROUND FORCE EXPLORATION - jednoduchá diagnostika založená na FMS screeningu  a hry - formou závodů, soutěží jde o přirozený a zábavný způsob učení.

Struktura workshopu GROUND FORCE  METHOD INTRO bude odpovídat třem blokům: 

  1. v úvodu se seznámíme s konceptem z hlediska jeho filozofie, probereme terminologii a zásady a představíme 10 základních prvků
  2. poté si prakticky ukážeme inspirační lekci
  3. a nakonec ji rozebereme a popíšeme jednotlivé části, detaily

Během workshopu se budeme snažit naslouchat svému tělu, porozumět mu a pohybovat v prostoru ve všech rovinách a směrech – bez bolesti a bez omezení.

Na INTRO pak navazuje v naší nabídce klasický GROUND FORCE METHOD Level I.   

 

Detail

5. - 5. 10. 20249:30 - 13:001590 Kč Cena zahrnuje

Přihlásit

Školitel