HALLUX VALGUS

 


Co se v našem workshopu dozvíte a naučíte?

 

Co je bočitý palec, jeho anatomická podstata ?
Proč změna osy palce nohy ovlivňuje zásadně pohyblivost celého těla během lokomoce
Jak souvisí bočitý palec s postavením ostatních částí dolní končetiny
Jaká cvičení a další opatření (taping, korektory) můžeme využít k jejich nápravě, či zastavení progresu patologického vývoje osy palce ?
Kde leží limity konzervativní léčby ?
Jaká kloubní mobilita je nezbytná pro fyziologickou chůzi
Jaký vliv má na vývoj bočitých palců obuv a podle jakých kritérií ji vybírat
Jaký je vliv genetiky
Co můžeme udělat sami pro zlepšení funkce našich nohou
Jak pomáhá zlepšení senzorických vstupů
Náš workshop je vhodný pro laiky a terapeuty

 

 

 

 

 

 

Detail

Školitel

Štěpán Haškovec

Vzdělání

2000 – 2004   UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, bakalářské studium

Absolvované kurzy:

Masér pro obor sportovní a rekondiční masáže IMEP-Sport

Forma, funkce, facilitace (Clara-Marie Helena Lewitová)

Pohyb a stabilita (Clara-Marie Helena Lewitová)

O dýchání (Clara-Marie Helena Lewitová)

Funkční tape v běžné praxi (Clara-Marie Helena Lewitová, Jan Maryška)

O rukách (Clara-Marie Helena Lewitová)

O hypermobilitě (Clara-Marie Helena Lewitová)

Vnitřní prostory (Clara-Marie Helena Lewitová)

Fyzioterapie funkce v klinické práci (Clara-Marie Helena Lewitová)

Spiraldynamik Basic (Lenka Kazmarová)

Spiraldynamik Intermediate 1 (Milena Daniel)

Spiraldynamik Intermediate Specific SD Korperarbeit – 3-D Stretchmassage (Willi Schneider)

Spiraldynamik – Škola nohou (Maja Christen)

Spiraldynamik- 2x asistent Basic kurzu (Lenka Kazmarová a Maja Christen), 1x asistent kurzu Intermediate (Maja Christen)

Spiraldynamik Lehrgang Advanced Fachdidaktik 1 (Maja Christen, Milena Daniel)

Spiraldynamik Lehrgang Fachdidaktik 2 (Maja Christen, Lenka Kazmarova)

Spiraldynamik Lehrgang Advanced Abschlussprufung (Maja Christen)

Spiraldynamik Intermediate Specific – Silový trénink (Oliver  Hartelt)

Spiraldynamik refresh Kraft Training (Oliver Hartelt)

Spiraldynamik- “Zarputilé” rameno (Maja Christen)

Spiraldynamik- Pletenec ramenní- 3D mobilita (Yolande Deswarte)

Spiraldynamik a Jóga (Eva Hager – Forstenlechner)

S-ball 3D pánev- koordinace kyčelního kloubu

Foam Rolling principles and practices  Level 1 (Ondřej Lunga)

Myofascial Compression Techniques The Evolution of Foam Rolling Level 2 (Ondřej Lunga)

Foam Roller, Pěnový válec (Ing. Martina Fallerová)

Stick Mobility Dennis Dunphy)

FMS Level 1, Level 2  (Peter Lakatos)

Fascial Fitness (Yoga and Fascia) (Daniela Meinl)

Fascial Fitness introduction course 2 x (Daniela Meinl, Robert Schleip)

Fascial Fitness 2 – Trainer course (Daniela Meinl)

Fascial Yoga (Daniela Meinl)

Barefoot Training Specialist Level 1, Level 2 (Emily Splichal)

Gibbon Slacklines (Marek Smolka)

Komplexní přístup v terapii triggerpointů s bližším pohledem na posturální a vývojovou kineziologii ( Petr Bitnar)

Úvod do umění rolfingu 1 a 2 (Marius Strydom)

Úvod do umění rolfingu – použití pohybu v myofasciální integraci (Marius Strydom)

Viscerální vztahy v myofaciální integraci (Marius Strydom)

Introduction to Rolfing Structural Integration: The Dynamic Spine (Marius Strydom)

Fascia as Sensory Organ (Robert Schleip)

Anatomy Trains – Walking Lines (James Earls)

Active Fascial Release (James Earls)

Fascial Manipulacion / STECCO -level I (Pietro Iogna Prat, PT, Lorenzo Copetti, PT)

Fascial Manipulacion / STECCO -level II (Antonio Stecco, M.D., Ph. D., Pietro Iogna Prat, PT)

Evidence Based, Přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům (Susan L. Chapelle, RMT, MBA)