ELASTIC RECOIL CAPACITY

Čtvrtá část se zabývá tématikou elastického zpětného rázu  a jeho kapacitou. Kdy vstoupila výrazněji do oboru sportovní vědy? Na kterém kongresu a čí výzkum to odstartoval? Pomohla k tomu ultrazvuková měření s vysokým rozlišením nejen u sportovců, ale i u normálních lidí. Na nich bylo vidět rozdílná schopnost změny délky u kolagenních pojivových tkání oproti kontraktilním svalovým vláknům. Ovlivňovala ho ale jedna veličina, rytmus.

Robert ukazuje opravdu hodně názorné video pokusu s pružinkou. Porovnává také různé lidské lokomoce - chůze, běh, kolo - jak jsou při nich prodlužována a zkracována jednotlivá vlákna a vyslovuje zajímavý poznatek pro trénink.

Zmiňuje také zkoumání australských klokanů, u kterých delší dobu zkoumali, proč tak daleko skákají než objevili, že mají vyšší elastickou akumulační kapacitu. Což poté dokázali i u koní, ale především i u homo sapiens na rozdíl od jiných primátů. U které šlachy? Která je podobně ‘výkonná jako u klokanů?

Zajímavá podobnost byla objevena i u IT bandu, který tak slouží jako elastická pružina důležitá při chůzi a běhu a výzkum poté přešel ke kvadricepsu.

Rytmus pohybu je důležitý pro co nejméně namáhavý elegantní pohyb - to používal i jeden dřívější druh gymnastiky s využitím houpavých elastických poskakovacích pohybů, při kterých se cítíte příjemně elegantně. Co to ale přesně způsobovalo, ukázaly až nové současné pohledy…

Robert ukazuje i velice důležitou tabulku optimálních BPM pro různé pohybové činnosti, aby byly ideální z hlediska využití právě probírané kapacity elastického zpětného rázu - to znamená s největší fasciální energetickou účinností.

Zajímavou zmínkou je vliv elastických skákacích pohybů na naši náladu.

V závěru Schleip nadšeně popisuje fasciální diskusi s olympijským vítězem v hodu oštěpem Thomasem Röhlerem - na co přišli?

DÉLKA WEBINÁŘE:  22:56 min

WEBINÁŘ JE VEDEN  V ANGLIČTINĚ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ  TITULEK  DO ČESTINY, SLOVENŠTINY 

Detail


290 KčCena zahrnuje

Přihlásit

Školitel

Dr. Robert Schleip

Robert Schleip je německý vědec, biolog a psycholog. Jeho odbornou oblastí je výzkum fascií.

V roce 1980 ukončil studium psychologie na Univerzitě v Heidelbergu, letech 1984-1987 následoval výcvik jako učitel Feldenkrais a v letech 1977-1983 jako certifikovaný pokročilý rolfer. V roce 2006 získal doktorát z biologie člověka na Univerzitě v Ulmu. Jeho dizertační práce o aktivní fasciální kontraktilitě obdržela Cenu Vladimíra Jandy za muskuloskeletální medicínu.

Schleip byl spoluiniciátorem prvního mezinárodního fasciálního kongresu v roce 2007 na Harvard Medical School v Bostonu (1. Fascia Research Congress) na němž bylo dosaženo průlomu pro moderní výzkum fascií a také následných kongresů. Byl členem vědeckého výboru pro všechny akce  v této sérii.

Schleip je od roku 2008 ředitelem Fascia Research Group, divize neurofyziologie na Univerzitě v Ulmu. Byl a je spolu se sportovním lékařem Jürgenem Steinackerem v letech 2013 a 2017 organizátorem konference „CONNECT - pojivová tkáň ve sportovní medicíně“.

Je také vrchním ředitelem výzkumu Evropské asociace rolfingu, viceprezidentem výzkumné nadace Idy P. Rolfové a členem představenstva Fascia Research Society.

replique rolex

Jako lektor přednáší v oborech fyzioterapie, ortopedie a aplikace vědy do tréninku. Je autorem a editorem odborných publikací na téma fascie a často publikuje v médiích na toto téma.

S Robertem nás "pojí" nejen fascie, ale i dlouhodoběji navázaná spolupráce, která se projevuje pravidelnou účastí na našich konferencích a akcích.

DOPORUČUJEME: jeho novou sérii webinářů, které natočil - http://movelab.cz/webinare