PRAGUE MOVEMENT SUMMIT FASCIA, BAREFOOT & WALK

Fasciální složky lidské lokomoce

Poznatky a inspirace z výzkumu fascii a bosonohé vědy a chůze

Náš stoj na dvou nohách a bipedální lokomoce zahrnují specifické myofasciální schopnosti, z nichž některé byly teprve nedávno plně pochopeny. Mezi ně patří zejména schopnost iliotibiálního traktu pracovat jako stlačená pružina, unikátní konstrukce plantární fascie, vyvýšen pata a dlouhá a elastická Achillova šlacha. Nemluvě o pro náš druh charakteristickém tvaru hýždí, fasciálním pánevním dnu, lumbodorzální fascii a nuchálním vazu.

Jak rozdílné je zatížení těchto kolagenních struktur během chůze oproti skoku nebo běhu? A co se stane, když celá lidská společnost začne trávit své životy bez dostatečné zátěže těchto důležitých spojení? A nakonec: Jaké jsou ty nejlepší terapeutické zkratky pro znovu objevení pro náš druh vhodné mechanické stimulace našich úžasných těl, které jsme zdědili od našich předků rodu Homo sapiens zhruba před 300 000 lety?

 

DÉLKA WORKSHOPU:  1:30 min 

 

 

DOTAZY:

Mgr. Ondřej Lunga, lunga@seznam.cz , +420 602415684

Detail


790 KčCena zahrnuje

Přihlásit

Školitel

Dr. Robert Schleip

Robert Schleip je německý vědec, biolog a psycholog. Jeho odbornou oblastí je výzkum fascií.

V roce 1980 ukončil studium psychologie na Univerzitě v Heidelbergu, letech 1984-1987 následoval výcvik jako učitel Feldenkrais a v letech 1977-1983 jako certifikovaný pokročilý rolfer. V roce 2006 získal doktorát z biologie člověka na Univerzitě v Ulmu. Jeho dizertační práce o aktivní fasciální kontraktilitě obdržela Cenu Vladimíra Jandy za muskuloskeletální medicínu.

Schleip byl spoluiniciátorem prvního mezinárodního fasciálního kongresu v roce 2007 na Harvard Medical School v Bostonu (1. Fascia Research Congress) na němž bylo dosaženo průlomu pro moderní výzkum fascií a také následných kongresů. Byl členem vědeckého výboru pro všechny akce  v této sérii.

Schleip je od roku 2008 ředitelem Fascia Research Group, divize neurofyziologie na Univerzitě v Ulmu. Byl a je spolu se sportovním lékařem Jürgenem Steinackerem v letech 2013 a 2017 organizátorem konference „CONNECT - pojivová tkáň ve sportovní medicíně“.

Je také vrchním ředitelem výzkumu Evropské asociace rolfingu, viceprezidentem výzkumné nadace Idy P. Rolfové a členem představenstva Fascia Research Society.

replique rolex

Jako lektor přednáší v oborech fyzioterapie, ortopedie a aplikace vědy do tréninku. Je autorem a editorem odborných publikací na téma fascie a často publikuje v médiích na toto téma.

S Robertem nás "pojí" nejen fascie, ale i dlouhodoběji navázaná spolupráce, která se projevuje pravidelnou účastí na našich konferencích a akcích.

DOPORUČUJEME: jeho novou sérii webinářů, které natočil - http://movelab.cz/webinare