MYOFASCIAL FORCE TRANSMISSION

 

V úvodní části celého cyklu webinářů FASCIA IN MOVEMENT AND SPORT představuje Robert Schleip nejprve jejich strukturu a témata jednotlivých částí.

Poté se zmiňuje pár větami o sobě, o pravidelných kongresech s fasciální tématikou a nakonec i o posledním vydání mezinárodně úspěšné knihy, kterou společně s Janem Wilkem editoval. Z ní a z přednášek kolegů, kteří prezentovali nejnovější informace právě na posledním kongresu o pojivových tkáních ve sportovní medicíně (Mnichov 2021), čerpá pro své webináře.

První z nich je na téma přenosu myofasciální síly, který byl silně ovlivněn nejprve z umění a poté z architektury, kde je zpopularizoval pod pojmem tensegrity pan Fuller. Princip plovoucí komprese s tahovými a kompresními částmi. Tento koncept se stal velmi validním pro vysvětlení biomechanického chování jednotlivých buněk a byl poprvé použit v Bostonu 2007 na prvním kongresu pro výzkum fascií a následně inspiroval odborníky ohledně systému přenosu sil v celotělové fasciální tkánňové síti. Robert vysvětluje analogii biotensegrity a páteře, aplikaci tensegrity ve vzpírání, kde je důležité propojení nejen kostí a svalů, ale právě i fasciální tkáně. Popisuje, jak po kongresu 2007 společně s dalšími odborníky hledali průsečík mezi jejich pohledem na pojivové tkáně, na správném pojmenování a označení a jaký to má význam pro tělo z hlediska přenosu sil (role kostí, svalů a tkání).

Dozvíte se o terminologii fascie vs. fasciální systém. A o principech natažení->zúžení vs. natažení->rozšíření v názorném videu a o využití v moderních materiálech implantátů.

Důležitým zkoumáním bylo i to, že místní přenos síly je doprovázen následným přenosem v sousedních kloubech, což ukazovalo víc konceptů, ale největší úspěch zaznamenal Thomas Myers a jeho Anatomy Trains s popsanými liniemi přenosu sil. Jeho myšlenku, která byla postavena na věrohodném pozorování a vlastních zkušenostech, podpořil kvalifikovaným anatomickým výzkumem nedávno Jan Wilke. Co zjistil? Pro kterou linii získal nejvíce důkazů?

DÉLKA WEBINÁŘE:  22:24 min

WEBINÁŘ JE VEDEN  V ANGLIČTINĚ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ  TITULEK  DO ČESTINY, SLOVENŠTINY 

 

 
 

Detail


290 KčCena zahrnuje

Přihlásit

Školitel

Dr. Robert Schleip

Robert Schleip je německý vědec, biolog a psycholog. Jeho odbornou oblastí je výzkum fascií.

V roce 1980 ukončil studium psychologie na Univerzitě v Heidelbergu, letech 1984-1987 následoval výcvik jako učitel Feldenkrais a v letech 1977-1983 jako certifikovaný pokročilý rolfer. V roce 2006 získal doktorát z biologie člověka na Univerzitě v Ulmu. Jeho dizertační práce o aktivní fasciální kontraktilitě obdržela Cenu Vladimíra Jandy za muskuloskeletální medicínu.

Schleip byl spoluiniciátorem prvního mezinárodního fasciálního kongresu v roce 2007 na Harvard Medical School v Bostonu (1. Fascia Research Congress) na němž bylo dosaženo průlomu pro moderní výzkum fascií a také následných kongresů. Byl členem vědeckého výboru pro všechny akce replica uhren kaufen v této sérii.

Schleip je od roku 2008 ředitelem Fascia Research Group, divize neurofyziologie na Univerzitě v Ulmu. Byl a je spolu se sportovním lékařem Jürgenem Steinackerem v letech 2013 a 2017 organizátorem konference „CONNECT - pojivová tkáň ve sportovní medicíně“.

Je také vrchním ředitelem výzkumu Evropské asociace rolfingu, viceprezidentem výzkumné nadace Idy P. Rolfové a členem představenstva Fascia Research Society.

replique rolex

Jako lektor přednáší v oborech fyzioterapie, ortopedie a aplikace vědy do tréninku. Je autorem a editorem odborných publikací na téma fascie a často publikuje v médiích na toto téma.

S Robertem nás "pojí" nejen fascie, ale i dlouhodoběji navázaná spolupráce, která se projevuje pravidelnou účastí na našich konferencích a akcích.

DOPORUČUJEME: jeho novou sérii webinářů, které natočil - http://movelab.cz/webinare