PROPRIOCEPTION AND FASCIA

V šesté části hovoří Dr. Robert Schleip na téma propriocepce a fascií. Hned v úvodu odhaluje výsledek měření o počtu smyslových nervových zakončení fasciální sítě, což ukazuje na nejbohatší síť a největší smyslový orgán lidského těla. Na co přesně přišli Dr. Robert Schleip a  Carla Stecco?

Propriocepce je nejen o vnímání našeho těla z hlediska trojrozměrného prostoru, ale také ve vztahu k zatížení a gravitaci.

Souvisí energeticky efektivní chůze afrických žen s rozvinutou propriocepcí? Hraje v tom důležitou roli rytmus? A je to trénovatelné?

Zajímavou studii provedl profesor Mense v oblasti thorakolumbální fascie.

Mají všechny fascie stejnou proprioceptivní hustotu?

Další výzkumy ukazují na důležitost udržovat fascie vláčné a trénovat je tak, aby časem neztuhly.

Koho považuje Schleip za svého guru v proprioceptivním zdokonalování? V tom smyslu používá i spojení “myofasciální hygiena”. Zajímavou souvislost může mít propriocepce z hlediska elegance pohybu. A je takové ‘obyčejné’ zívání druhem myofasciálního protažení?

Tzv. “Wide-dynamic Range” neurony - je to oblast, kde se odehrává soutěživost mezi bohatostí proprioceptivní stimulace a citlivostí na myofasciální bolest?

DÉLKA WEBINÁŘE:  29:29 min

WEBINÁŘ JE VEDEN  V ANGLIČTINĚ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ  TITULEK  DO ČESTINY, SLOVENŠTINY 

Detail


290 KčCena zahrnuje

Přihlásit

Školitel

Dr. Robert Schleip

Robert Schleip je německý vědec, biolog a psycholog. Jeho odbornou oblastí je výzkum fascií.

V roce 1980 ukončil studium psychologie na Univerzitě v Heidelbergu, letech 1984-1987 následoval výcvik jako učitel Feldenkrais a v letech 1977-1983 jako certifikovaný pokročilý rolfer. V roce 2006 získal doktorát z biologie člověka na Univerzitě v Ulmu. Jeho dizertační práce o aktivní fasciální kontraktilitě obdržela Cenu Vladimíra Jandy za muskuloskeletální medicínu.

Schleip byl spoluiniciátorem prvního mezinárodního fasciálního kongresu v roce 2007 na Harvard Medical School v Bostonu (1. Fascia Research Congress) na němž bylo dosaženo průlomu pro moderní výzkum fascií a také následných kongresů. Byl členem vědeckého výboru pro všechny akce  v této sérii.

Schleip je od roku 2008 ředitelem Fascia Research Group, divize neurofyziologie na Univerzitě v Ulmu. Byl a je spolu se sportovním lékařem Jürgenem Steinackerem v letech 2013 a 2017 organizátorem konference „CONNECT - pojivová tkáň ve sportovní medicíně“.

Je také vrchním ředitelem výzkumu Evropské asociace rolfingu, viceprezidentem výzkumné nadace Idy P. Rolfové a členem představenstva Fascia Research Society.

replique rolex

Jako lektor přednáší v oborech fyzioterapie, ortopedie a aplikace replica designer bags vědy do tréninku. Je autorem a editorem odborných publikací na téma fascie a často publikuje v médiích na toto téma.

S Robertem nás "pojí" nejen fascie, ale i dlouhodoběji navázaná spolupráce, která se projevuje pravidelnou účastí na našich konferencích a akcích.

DOPORUČUJEME: jeho novou sérii webinářů, které natočil - http://movelab.cz/webinare