VISCOELASTIC PROPERTIES

Ve druhé části webinářů se Robert Schleip věnuje problematice viskoelastických vlastností fasciálních tkání. Ty obsahují obě tyto vlastnosti, ale podle Roberta je důležité chápat je odděleně. Používá pojmy elastická pružina a viskózní tlumiče.

K čemu se vztahuje Hookův zákon a k čemu Newtonův element?

Zmínka je o značném významu vody jako součásti základních substancí…

Jak ovlivňuje rychlost stlačení tkáně a jakou roli hraje charakter tekutin - kluzká vodnatá struktura nebo “studený kečup”…

Pojmy jako ‘creep’ a ‘relaxation’ budou názorně předvedeny pomocí oblíbených želatinových hadů..

Co představují Maxwellův a Kelvinův element?

Co se stane, když houbovitou tkáň zatížíte ve stejném optimálním úhlu?

Jak se daná problematika dá aplikovat třeba při maratónském běhu? Je výhodnější běžet stále stejně rychle a stejným způsobem nebo klidně přejít i do chůze? Nebo změnit způsob došlapu či délku kroku?

Co ukázal model “relaxace ve flexi” pro dorsální bederní fascii? A proč se v tomto významu hodně malé děti předklánějí bez bederní flexe?

V neposlední řadě se Robert zmiňuje o důležitém významu teploty na tkáně a svaly. Reagují na zvýšenou teplotu kolagenní a svalová vlákna stejně?

DÉLKA WEBINÁŘE:  24:38 min

WEBINÁŘ JE VEDEN  V ANGLIČTINĚ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ  TITULEK  DO ČESTINY, SLOVENŠTINY 

Detail


290 KčCena zahrnuje

Přihlásit

Školitel

Dr. Robert Schleip

Robert Schleip je německý vědec, biolog a psycholog. Jeho odbornou oblastí je výzkum fascií.

V roce 1980 ukončil studium psychologie na Univerzitě v Heidelbergu, letech 1984-1987 následoval výcvik jako učitel Feldenkrais a v letech 1977-1983 jako certifikovaný pokročilý rolfer. V roce 2006 získal doktorát z biologie člověka na Univerzitě v Ulmu. Jeho dizertační práce o aktivní fasciální kontraktilitě obdržela Cenu Vladimíra Jandy za muskuloskeletální medicínu.

Schleip byl spoluiniciátorem prvního mezinárodního fasciálního kongresu v roce 2007 na Harvard Medical School v Bostonu (1. Fascia Research Congress) na němž bylo dosaženo průlomu pro moderní výzkum fascií a také následných kongresů. Byl členem vědeckého výboru pro všechny akce  v této sérii.

Schleip je od roku 2008 ředitelem Fascia Research Group, divize neurofyziologie na Univerzitě v Ulmu. Byl a je spolu se sportovním lékařem Jürgenem Steinackerem v letech 2013 a 2017 organizátorem konference „CONNECT - pojivová tkáň ve sportovní medicíně“.

Je také vrchním ředitelem výzkumu Evropské asociace rolfingu, viceprezidentem výzkumné nadace Idy P. Rolfové a členem představenstva Fascia Research Society.

replique rolex

Jako lektor přednáší v oborech fyzioterapie, ortopedie a aplikace vědy do tréninku. Je autorem a editorem odborných publikací na téma fascie a často publikuje v médiích na toto téma.

S Robertem nás "pojí" nejen fascie, ale i dlouhodoběji navázaná spolupráce, která se projevuje pravidelnou účastí na našich konferencích a akcích.

DOPORUČUJEME: jeho novou sérii webinářů, které natočil - http://movelab.cz/webinare