ZOGA MOVEMENT INTRO

Během dvouhodinového webináře se dozvíte, co se skrývá pod názvem Zoga Movement.

Co je principem tohoto konceptu a jak jej můžeme využít k uložením struktur lidského těla.

Podíváme se na to, jak funguje biomechanika z pohledu relativního pohybu mezi myofasciálními vrstvami a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak koncept funguje v praxi, aby dosáhnout vyváženého a svobodného pohybu lidského těla.

Připojte se k nám a zjistíte, jak zcela novým způsobem můžete nahlížet a měnit posturální vzorce, vyvážením sil ve všech směrech, vektorech a rovinách v souladu s zemskou gravitací.

Cílem webináře je:

· pochopit princip biomechaniky a relativního pohybu mezi myofasciálními vrstvami v lidském těle;

· seznámit se základními principy a strategií konceptu Zoga Movement

· vyzkoušet a pocítit, jakým způsobem mužete na základě cíleného pohybu ovlivnit uložení struktur lidského těla.

Agenda:

· úvod do konceptu Zoga Movement;

· pohybová praxe zacílená na dosažení strukturální rovnováhy v myofasciálním systému v horní oblasti těla;

· závěrečné shrnutí (dotazy).

Vybavení:

· trochu místa pro pohybovou praxi;

· podložku;

· meditační polštář (stačí pevnější obyčejný, složená deka apod), blok na jógu, pásek.

Účastníci obdrží:

• právo účastnit se online kurzu;

• přístup k záznamu.

Detail


6. 5. 202119:00 - 21:00899 KčCena zahrnuje

link pro přípojení přes ZOOM přístup k záznamu WEBINÁŘE malou prezentaci v případě účasti na tomto WEBINAŘI získá účatsnik kredit ve výši 890 kč na 3 denní školení dne 10.12.9 v Praze

Přihlásit

Školitel

Wojciech Cackowski

 

Fascinace pohybem provází Wojtka celý jeho život. Dosáhl vzdělání v oblast sportu, fyzioterapie a je certikovaným odborníkem strukturální integrace Anatomy Trains Structural Intergraton® (ATSI® dříve KMI®). V posledních deset letech praktkuje manuální a jógovou terapii společně s myofasciální terapií ve vodě. V osobním životě je šťastným otcem dvou dět. Žije a působí v Polsku v léčebných rezortech Spa, kde vybudoval tým terapeutů, kteří používají ATSI® a Zogu® v kombinaci s fyzioterapií.

Uchvácen fasciální anatomií jeho kroky vedly k zkoumání těchto tkání na tělech lidských dárců, kde pomocí ultrazvuku analyzoval pohyb, což vedlo k základům rozvoje ZOGA MOVEMENT PROJECT®.
Sloučením jógových asán, strukturální integrace a přesné manuální intervence vznikla tato metoda, která ovlivňuje prostorovou organizaci architektury v lidském těle.

Kromě svého autorského programu ZOGA®, Wojtek vyučuje strukturální integraci založenou na konceptu Anatomy Trains® , integraci jizev se svalovou povázkou (ScarWork®) podle konceptu Sharon Wheeler, klinickou aplikaci strukturální integrace se zaměřením na dět s neurologickými obtížemi, skoliózou nebo využití strukturálních přístupů v oblast podologie.

Aktvně se zapojuje do mnoha projektů zdravotní péče, jmenovitě Worldwide Exercise is Medicine nebo Walk for Health.
Pravidelný řečník v oblast fyzioterapie, manuální medicíny na konferencích nejen v Polsku, ale i v Evropě.

Dále je členem představenstva polské manuální asociace lékařů, která stanovuje standardy a směry vývoje v oblast manuální medicíny v Polsku.
Wojtek se také podílí na výzkumných projektech se zaměřením na pohyby fasciálních vrstev, jejichž cílem je reálné měření klinického vlivu strukturální integrace na strukturální změny v tkáních, které vznikly na základě manuální a pohybové intervence.

Jeho největší vášní je práce s lidským tělem a holistcký přístup k léčbě muskuloskeletálních poruch, které se snoubí s zájmem o anatomii a technikami manuální terapie na workshopech, které sám vyučuje.

 

Wojtek has been fascinated with movement, sports and bodywork all his life. He finished his degree in sport education and physiotherapy and he is also a board-certified ATSI (formerly KMI) structural integration practitioner. He has been practicing manual and yoga therapy last ten years, combining it also with myofascial therapy in the water. Happy father of two children, he lives and practices in Poland in a medical Spa where he has build a team of therapist who are using ATSI and zoga combined with physiotherapy. He has been fascinated with fascial anatomy exploring spatial tissue relationships on cadavers, using ultrasound and analysing movement what has been a base of developing ZOGA MOVEMENT PROJECT. Combination of Yoga asanas, Structural Integration and precise manual interventions have lead to a method that influences spatial organisation of human body architecture. Apart from ZOGA and Anatomy Trains Structural Integration programs Wojtek teaches also Scarwork of Sharon Wheeler some clinical applications of Structural Integration for Neurological Children, in Scoliosis or structural Approaches for foot specialists. He is involved in many health projects like Worldwide Exercise is Medicine or Walk for Health regular speaker on physiotherapy, manual medicine and movement conferences in Poland and Europe. He is in board of Directors in Polish Manual Medicine Association that is setting a standards and direction for development in manual medicine in Poland. Wojtek is involved in research projects focused on fascial layer movements and clinical influence of structural integration and measurements of structural changes created by manual and movement interventions. His biggest passion is bodywork and holistic approaches to the treatment of musculoskeletal disorders. He brings this passion combined with his interest in anatomy and manual therapy technique to the workshops he teaches.