FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN LEVEL 2

Školení FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN  Level 2  se bude zabývat klíčovými koncepty pro porozumění pohybové kompetenci a jejím vlivům na programování cvičení. Na programu bude vysoce interaktivní diskuze a příležitost k praktické tréninkové výuce za účelem demonstrace klíčových strategií a technik, používaných pro zlepšení pohybových vzorců, které byly identifikovány algoritmem FMS jako slabiny.

Tento kurz zdůrazňuje základy korektivních cvičení FMS: dýchání, mobilitu, motorickou kontrolu, přechodové polohy a funkční zatížení. Pro každý ze sedmi testů v rámci FMS budou vytyčeny specifické cvičební postupy s cílem poskytnout nejlepší cestu pro zlepšení, udržení a posílení těchto pohybových vzorců. Tyto tréninkové strategie, rozpracované podle pohybových vzorců, pomáhají při určování toho, kde by měl jednotlivec začít a na co by se měl v rámci svého tréninkového programu zaměřit, abyste z něj dokázali dostat co nejlepší výsledky.

Cíle školení :

  • Používat testovací postupy Functional Movement Screenu a výsledková kritéria přesně a efektivně pro dosažení nejlepších výsledků.
  • Identifikovat časté chyby při provádění FMS.
  • Interpretovat výsledky a vybrat správnou pohybovou prioritu pro trénink pomocí algoritmu FMS.
  • Vybrat výběr cvičení a programování pomocí FMS jako objektivního filtru a nástroje zpětné vazby.
  • Efektivnější kategorizace pohybového zdraví, pohybové kompetence pohybového výkonu.
  • Popsat roli mobility, motorické kontroly a funkčního zatížení v základním pohybu.
  • Aplikovat specifické strategie mobility a motorické kontroly za účelem zlepšení stavu správně identifikovaných pohybových omezení.
  • Analyzovat případové studie, které zohledňují cíle klienta, výsledky hodnocení FMS, návrh programu a výběr cvičení.
  • Poskytovat nástroje pro posílení komunikace s klienty pomocí FMS k dosažení cílů a dlouhodobého úspěchu.
  • Sestavit plán pro nové klienty a retenci klientů pomocí FMS a jeho jedinečného přístupu k vedení jednotlivých i skupinových programů. 

DOTAZY:  

Mgr. Ondřej Lunga, lunga@seznam.cz, 602 4156 84

 

 

 

Detail

Praha
29. - 30. 4. 202314:00 - 17:0010990 Kč Cena zahrnuje

veškerou výuku překlad školení do ČJ manuál ke školení ve českém jazyce možnost certifikační zkoušky v čestině občerstvení slevu 15% na produkty TRIGGER POINT sleva 10 % na produkty FMS

Přihlásit

Školitel