Budoucnost propriocepce tréninku

01.12.2016

Co vás napadne, když uslyšíte pojem ”proprioceptivní trénink?”

Pokud zkusíte toto heslo zadat do Googlu a vyhledat obrázky, dostanete stovky schémat týkajících se cvičení na zlepšení rovnováhy na labilních plochách. Jak jsou tato cvičení navzdory jejich oblíbenosti ve zlepšování rovnováhy nebo propriocepce efektivní?

Překvapivě ne tolik, jak jejich propagátoři tvrdí.

Budu ráda, když se při čtení tohoto článku nad jejich efektivitou zamyslíte a zkusíte přijít na to, jestli třeba pro zlepšení propriocepce neexistuje nějaká účinnější technika.

Co je propriocepce?

Často bývá zaměňována za kinestetickou uvědomělost, avšak pripriocepce je jakýmsi vnitřním informačním systémem, který řídí naše pohyby. Například proprioceptory v kloubních pouzdrech poskytují nervovému systému informace o pozici kloubu, což je třeba ke kontrole našich pohybů. Kinestetická uvědomělost se týká schopnosti orientace v prostoru a vnímání našich pohybů.

Jedním takovým příkladem jsou výskoky na bednu. K tomu, abyste věděli, jak vysoko je třeba vyskočit, aniž byste špičkami nohou zavadili o bednu, je třeba kinestetické uvědomělosti.

Rychlost reakcí nervového systému

Na našem nervovém systému závisí, jak rychle se smyslové informace nebo stimuly dostanou do centráln&i

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat