Správný funkční pohyb je klíčem

31.01.2018

Mostabilita je zásadní

27.02.2018

Všechno je propojené. Pohybový přístup k fascii.

04.09.2018

Strategie pro využití tří rovin pohybu......

11.04.2018

Pohyb spouští proprioceptory, proprioceptory spouští svaly a svaly řídí pohyb

24.04.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Gravitace a Reakční Síla Země

06.11.2018

3DMAPS (3D Movement Analysis & Performance System)

15.05.2018

Svoboda od bolesti a volných nervových zakončení

29.05.2018

Zapínání svalů pomocí pohybů

12.06.2018

Stojná kyčel při chůzi: Transverzální rovina

09.10.2018

Vykračující kyčel při chůzi: Sagitální rovina

24.07.2018

Vykračující kyčel při chůzi: Frontální rovina

14.08.2018

Vykračující kyčel při chůzi: Transverzální rovina

21.08.2018

Stojná kyčel při chůzi: Sagitální rovina

25.09.2018

Stojná kyčel při chůzi: Frontální rovina

02.10.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Úvod

23.10.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Prostředí

30.10.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Hmota a Hybnost

13.11.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Pohyb

20.11.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Reakce

28.11.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Proprioreceptory

04.12.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Svaly

11.12.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Klouby

18.12.2018

Spektrum Funkčního Pohybu: Úkol

01.01.2019

Spektrum Funkčního Pohybu: Specifičnost

08.01.2019

Mobilita a Stabilita pro všechny klouby

15.01.2019

Poškození fascií: Globální – Lokální intervence

02.07.2019