Vykračující kyčel při chůzi: Sagitální rovina

24.07.2018

Když při chůzi přední (vykračující) noha dopadne na zem, dojde k Řetězové Reakci. Gravitace a dopředu směřující setrvačnost se střetnou s Reakční silou země (GRF) a vyvolají specifický pohyb kloubů od chodidla až po bederní páteř. Tento pohyb kloubů natahuje svaly a vystavuje je zátěži. Po zpomalení pohybu, ke kterému dojde po dopadu paty na zem, obrátí ty samé svaly pohyb a přemění tak zátěž na „výbuch“, který vyšle tělo vpřed. V momentě, ve kterém pravé chodidlo dopadne na zem, dojde ve vykračující noze ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubů - flexi, addukci a vnitřní rotaci. Vedle znalosti pohybů, které takto vznikají, musí pohybový expert také znát konkrétní REÁLNÉ pohyby kostí, které tyto RELATIVNÍ pohyby kloubů vytváří.

Flexe kloubu v sagitální rovině vzniká, když dojde k flexi stehenní kosti a přední (anteriorní) rotaci pánve. Obě kosti rotují v opačném směru, čímž přispívají k relativní flexi kloubu. Přední rotace pánve je mírná avšak velmi důležitá. Přidává se k flexi kyčle a zvyšuje zátěž působící na její extenzory. Vytváří také malou bederní extenzi, která vede k vytvoření zátěže na břišní svaly v sagitální rovině.

Pokud u našeho klienta dochází k zadní (posteriorní) rotaci v m

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat