Všechno je propojené. Pohybový přístup k fascii.

04.09.2018

Během posledních deseti let došlo k významnému pokroku v porozumění mnoha formám pojivové tkáně v těle, které spadají pod označení FASCIE. Ohromný přínos mnoha specializovaných disciplín a vědců (jmenovitě jsou to např. Chaitow, Findley, Guimberteau, Huijing, Myers, Schleip a Stecco) položil základy pro další generaci intervencí pro léčbu poruch fascií. Poznatky zahrnují strukturální složení, anatomické uspořádání, mobilitu tkání během pohybu a patologické změny.

Zhoršující účinek ztráty normální pohyblivosti tkání zvýšil zájem o fascie na straně pohybových specialistů. Nedostatek mobility fascií, ať už v důsledku nečinnosti, zranění, nemoci nebo chirurgického zásahu může mít za následek zhoršení pohybu a bolest. Z tohoto důvodu bylo vyvinuto mnoho technik (a zařízení), které pomáhají obnovit normální mobilitu fascií a ostatních měkkých tkání.

http://movelab.cz/skoleni-3D-MAPS-GRAY-INSTITUTE

V oblasti “pohybového průmyslu“ Gray Institute inicioval a v současnosti vede úsilí o zapojení globálních, funkčních, trojrozměrných pohybů během vyšetření a tréninku všech jedinců. Funkční pohyby musí brát v úvahu fyzikální síly prostředí, biologické procesy v těle a behaviorální vlivy dané

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat