Stojná kyčel při chůzi: Frontální rovina

02.10.2018

Jak pokračuje cyklus chůze, vykračující noha se stává nohou stojnou. Možná bychom ale také měli zvážit, co se děje se stojnou nohou v momentě, kdy vykračující noha prochází REÁLNÝM pohybem kostí a RELATIVNÍM pohybem kloubů. Vzhledem k tomu, že předchozí články používaly pravou nohu coby vykračující, tento článek se soustředí při diskuzi o stojné noze na nohu levou. V momentě, kdy chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubů ve stojné noze: extenze kyčle, abdukce a (překvapivě) vnitřní rotace. Znalost toho, které REÁLNÉ pohyby kostí vytváří tyto tři RELATIVNÍ pohyby kloubů je důležité, protože následný odraz ze stojné nohy a zatížení nohy vykračující může být výrazně ovlivněno případnou dysfunkcí stojné nohy.

Abdukce kyčle stojné nohy (v tomto příkladu se jedná o levou kyčel) je ve frontální rovině vytvořena REÁLNOU rotační abdukcí stehenní kosti a laterální flexí pánve doleva směrem ke stojné noze. Posun pánve směrem doprava (vykračující strana) je také důležitý faktor, který přispívá k RELATIVNÍ abdukci kyčle levé (stojné) nohy. Jedná se o ten samý REÁLNÝ posun pánve, který pomáhá vytvořit RELATIVNÍ abdukci u kyčle vykračující nohy, kterou jsme podrobně probírali v jedn

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat