Spektrum Funkčního Pohybu: Gravitace a Reakční Síla Země

06.11.2018

Prosím, udělejte nám laskavost a postavte se. Z této vzpřímené pozice pak vyskočte směrem nahoru. A abych nezapomněl, k vašemu úkolu máme pár pravidel: nesmíte snížit (nebo se třeba jen naklonit dopředu) horizontální úroveň jakékoli části vašeho těla. Tak, jděte na to a skočte!

Proč jste nevyskočili? Protože jste nemohli zatížit žádnou část svého těla s cílem explodovat směrem nahoru. Jiný způsob, jak to říct je, že jste nemohli použít gravitaci k tomu, abyste překonali gravitaci.

Zamyslete se nad tím, kolika různým pohybů těla předchází nabití s pomocí našeho nejlepšího přítele, gravitace a jejího nejlepšího přítele, Reakční Síly Země (GRF). Dorsiflexe kotníku, flexe kolene, flexe kyčlí, flexe hrudní páteře, to všechno jsou pohyby, které našemu tělu darovala (bezplatně) gravitace a GRF v rámci pohybů v sagitální rovině. A pokud vám to nestačí, mám tu ještě subtalární everzi, abdukci kolene, abdukci kyčle a laterální flexi hrudní páteře, jakožto pohyby darované (opět bezplatně) našim tělům od gravitace a GRF, tentokrát ve frontální rovině.

Naše hamstringy se účastní jednoho takového pohybu, flexe kolen. Můžete teď namítat, že v učebnicích píší, že hamstringy jsou flexory kolene. Ovšem v případě skoku hamstringy ve skutečnosti zpomaluj&iacut

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat