Stojná kyčel při chůzi: Transverzální rovina

09.10.2018

Jak pokračuje cyklus kroku, vykračující noha se stává nohou stojnou. Ovšem možná bychom měli také zvážit, co se děje se stojnou nohou v momentě, kdy u vykračující nohy dochází k REÁLNÉMU pohybu kostí a RELATIVNÍMU pohybu kloubu. Vzhledem k tomu, že předchozí článek používal pravou nohu jako vykračující, soustředíme se v tomto článku na levou nohu co by nohu stojnou. V momentě, kdy chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde v kyčli levé stojné nohy ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubu - extenzi, abdukci a (překvapivě) vnitřní rotaci. Vědět, které REÁLNÉ pohyby kostí vytváří tyto tři RELATIVNÍ pohyby kloubu je důležité, protože jak odraz stojné nohy, tak zatížení vykračující nohy bude ovlivněno případnou dysfunkcí kyčle nohy stojné.

Během kroku jsou RELATIVNÍ pohyby kyčelních kloubů vykračující a stojné nohy k sobě navzájem opačné ve frontální a sagitální rovině. V sagitální rovině kyčel vykračující nohy zatíží posterior laterální svaly kyčle, zatímco extenze kyčle stojné nohy zatíží anterior mediální svaly kyčle. Podobně ve frontální rovině addukce kyčle vykračující nohy zatíží posterior laterální svaly kyčle, zatímco abdukce kyčle stojné nohy zatíží anterior mediální svaly kyčle. Ovšem tyto „opačné“ RELATIVNÍ pohyby kyčlí nejsou součástí Biomechaniky Řet

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat