Vykračující kyčel při chůzi: Transverzální rovina

21.08.2018

V momentě, ve kterém během chůze dopadne přední (vykračující) noha na zem, dochází k Řetězové reakci. Gravitace a setrvačnost se střetnou s reakční silou země (GRF) a vytvoří specifický pohyb kloubů od chodidla po bederní páteř. Tento pohyb kloubů natahuje svaly a vystavuje je zátěži. Po zpomalení, ke kterému dojde v momentě dopadu paty, ty samé svaly obrátí tento pohyb a transformují vytvořenou zátěž v „explozi“, která popožene tělo kupředu. Když chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde v její kyčli ke třem RELATIVNÍM pohybům - flexi, addukci a vnitřní rotaci. Kromě znalosti vznikajících kloubních pohybů musí pohybový expert znát také specifické REÁLNÉ pohyby kostí, které vytváří tyto RELATIVNÍ pohyby kloubů.

RELATIVNÍ vnitřní rotace kyčelního kloubu, ke které dochází v transverzální rovině, je výsledkem vnitřní rotace stehenní kosti a rotace pánve doleva. Oba tyto REÁLNÉ pohyby kostí jsou následkem pronace subtalárního kloubu, ke které dochází při laterálním kontaktu paty se zemí. Kost patní se vychýlí což vede u kostí nad ní k rotacím v transverzální rovině - kvůli úhlu osy subtalárního kloubu. Pohyb chodidla ve frontální rovině (everze) je tak převeden na pohyb nohy v transverzální rovině (vnitřní rotace). Jak spodní čás

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat