Vykračující kyčel při chůzi: Frontální rovina

14.08.2018

Během chůze, když přední (vykračující) noha dopadne na zem, dojde k Řetězové reakci. Gravitace a setrvačnost se střetnou s Reakční silou země (GRF) a společně vytvoří specifický pohyb kloubů od chodidla až k bederní páteři. Tento pohyb kloubů natáhne a zatíží svaly. Po zpomalení, ke kterému dojde při dopadu paty na zem, ty samé svaly obrátí pohyb a transformují zátěž v „explozi“, která posune tělo dopředu. Když pravá noha dopadne na zem, dojde ke třem relativním pohybům kloubů, které se odehrávají v kyčli vykračující nohy. Konkrétně jde o flexi, addukci a vnitřní rotaci. Kromě znalosti kloubních pohybů, ke kterým dochází, musí pohybový expert také znát specifické REÁLNÉ pohyby kostí, které produkují RELATIVNÍ pohyby kloubů.

Addukce vykračující kyčle ve frontální rovině je vytvořena REÁLNOU rotační addukcí stehna a laterální flexí směrem ke stojné noze. Takže, pokud pravá pata dopadne na zem, pravá stehenní kost přejde do addukce a pánev provede laterální flexi doleva (levá strana pánve se kousek propadne). Dojde také k posunu (sklouznutí pánve doprava), který přispívá k biomechanice této Řetězové reakce a ke vzniku RELATIVNÍ kloubní addukce. Z toho vyplývá, že addukce natáhne a zatíží posteriorně-laterální svaly kyčlí, které zpom

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat