3DMAPS (3D Movement Analysis & Performance System)

15.05.2018

Jak důležitá je vnitřní rotace kyčelního kloubu? Když uvážíme to, jak kyčle prochází vnitřní rotací během chůze/běhu (jak přední, tak zadní kyčle), je jasné, že velmi důležitá!  3DMAPS (3D Movement Analysis & Performance System) s tímto prohlášením souhlasí a dodává, že všechny pohyby primárních komplexů těla mají velkou důležitost.

Vraťme se k vnitřní rotaci kyčle… jak tento “relativní pohyb” (výsledný pohyb kloubu v důsledku sousedních kostí) vzniká? V každém kloubu relativní pohyb vzniká jedním z pěti způsobů. Pokud použijeme levou kyčel jako primární příklad, pak k vnitřní rotaci kyčle dochází takto:

1. Distální femur vnitřně rotuje na pevné proximální pánvi.

2. Proximální pánev rotuje doleva na pevném distálním femuru.

3. Distální femur vnitřně rotuje na proximální pánvi rotující doleva.

4. Distální femur vnitřně rotuje rychleji než proximální pánev rotující doprava.

5. Proximální pánev rotuje doleva rychleji než externě rotující distální femur.

Většinu času – v životě, při funkci – jde o dva poslední scénáře, které vnitřní rotaci kyčle usnadňují. Možnost číslo čtyři popisuje činn

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat