FUNDAMENTAL CAPACITY SCREEN

15.11.2016

 

 

 

 

 

Pokud byste vyjádřili ideální vývoj lidského pohybu jediným grafem, vypadal by nejspíš velmi podobně jako tato pyramida. Ta se skládá ze tří postupně se zmenšujících obdélníkových bloků postavených jeden na druhém.

            První blok je základem pro ostatní. Představuje schopnost pohybovat se v rámci základních vzorů – pohybová kompetence.

            Druhé patro představuje výkonost. Jakmile se dokážete hýbat správně, musíte se podívat, jak efektivní v daném pohybu jste – pohybová kapacita.

Nejvyšší patro pyramidy jsou sportovně specifické dovednosti. Tento pilíř ustanovuje skupinu testů, které posuzují atletovu schopnost vykonávat určitou činnost, hrát konkrétní sport nebo na konkrétní pozici v daném sportu – pohybové dovednosti. Třetí pilíř využívá soutěžní statistiky a všechny specifické testy vztahující se k danému sportu.

Hodnocením pohybové kompetence (spodní patro) se zabývá FMS. Hodnocení sportovně specifických pohybových dovedností (nejvyš

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB