Stull: Chtěl jsem posunout vzdělávání a využít MB5

24.08.2017

V letošním roce proběhl v Praze MASTER TRAINER SUMMIT TRIGGER POINT  a jedna jeho část se týkala prezentace nového vzdělávacího workshopu, který se objeví v nabídce TP. Má název Assessments to Performace a je postaven na využítí míčku s označením MB5.
Při této příležitosti jsme si popovídali s jeho tvůrcem, kterým je Kyle Stull.

Ondřej Lunga: Ahoj Kyle. Mám několik otázek o novém vzdělávacím programu.

Kyle Stull: Dobře.

OL: Moje první otázka zní: co tě inspirovalo k návrhu těchto nových kurzů?

KS: V prvé řadě jsem chtěl posunout naše současné vzdělávání. Takže replica rolex jsme vzali kurz a zabudovali do něj hodnocení, tak abychom ho mohli použít pro řízení foam rollingu. Zadruhé jsme chtěli využít MB5. Kurz Assessment to Performance využívá MB5 k zaměření se na asi dvacet různých tělesných oblastí. Jde tedy o využití hodnocení pro řízení foam rollingu a využití skvělého MB5.

OL: Jaké výhody MB5 přináší?

KS: Dobrá otázka. Zaprvé je to v jeho velikosti. Rozhodli jsme se pro průměr 5 palců, pomůže nám to v relojes de imitacion zacílení na určité oblasti těla. Především skvěle pomáhá k vytvoření komprese v oblastech kyčlí, jako např. v TFL, některých adduktorech, hýžďových svalech, zadních stehenních svalech a pořád má menší povrch, takže působí ostřejším a přesnějším tlakem. V případě ramen můžeme využít kompresi vlastní hmotností a tlačit MB5 tělem do země a zacílit tak na prsní svaly, na zadní deltové svaly a také na široký sval zádový. A stejně jako naše ostatní produkty je i MB5 složen z různých vrstev pěny, které jsou stlačeny a slepeny dohromady. Trik je v tom, že jak se míček při rollingu otáčí, různé pěnové vrstvy pomáhají stimulovat krevní oběh a proudění tekutin lépe než produkty, které mají jednotný hladký povrch.

OL: Dobře, to je skvělé. Mohl by jsi nám detailně přiblížit hodnocení?

KS: Jistě. Určitým způsobem vychází z našich předchozích kurzů, ale účast na nich není pro jeho pochopení nutná. Kurzy začínáme manuálem - skvělý manuál, při jehož psaní jsem si užil spoustu zábavy - začínáme tedy základy vědy lidského pohybu, stručně si projdeme anatomii. Pro řadu účastníků pravděpodobně půjde o shrnutí nebo opakování toho, co už ze svých studií znají. V tomto bodě však využíváme něco, čemu říkám logika hodnocení. Zaprvé tedy získáme souhrnné pohybové vzorce. Poté, pokud objevíme něco, co nevypadá ideálně - vím, že ne každý je dokonalý, ale v rámci kurzu hledáme specifické detaily - můžeme pak přejít k dalšímu testování. První jsou na řadě určité testy kotníku. Pokud zaznamenáme problémy s pohybovým rozsahem kotníku, dáme si je do souvislosti s konkrétními oblastmi, na které se můžeme zaměřit s MB5. Poté přejdeme nahoru ke kyčli a postupujeme stejně - použijeme souhrnný pohybový vzorec, pokud si všimneme něčeho neobvyklého, provedeme více specifických testů kyčle, poté zacílíme na dané oblasti s MB5 a posuneme se k hrudní páteři a ramenu. Stejný postup - podíváme se na celkový pohybový vzorec, na který navážeme specifickými testy. Celý koncept je o vytváření logického systému pro osobní trenéry a health & fitness profesionály, který jim pomůže v sestavení lepších programů na mobilitu.

OL: To je jeden z hlavních důvodů, proč se účastnit těchto kurzů, je to tak?

KS: Je to skvělý kurz, který poskytuje spoustu informací.

OL: Doporučuješ se před tímto kurzem zúčastnit foam rollingu nebo na tom nezáleží?

KS: V ideálním případě, pokud se někdo nejprve zúčastní kurzu foam rollingu, porozumí některým našim základním metodám. Když pak přijde na tento kurz,<a href="http://www.replicasderelojes.org">replicas de relojes</a> bude to pro něj prohloubení některých těchto metod. Tento kurz bude o něco pokročilejší, specifičtější, takže můžeme svým způsobem postupovat kupředu. Kurz je nicméně navržen tak, že i když neprojdete kurzem foam rollingu, stejně všechno pochopíte a získáte cenné informace.

OL: Je to důvod, proč na tyto kurzy přijít?

KS: Jeden z hlavních důvodů, proč se kurzu zúčastnit, je seznámení se s průběhem hodnocení. Naučit se, jak vytvářet skvělé programy na mobilitu a používat fantastické nástroje na základě toho, jak se každý klient pohybuje, takže jde o mnohem individuálnější specificky zaměřené programy.

OL: Ok, díky moc.

KS: Nemáš vůbec zač.

 

ROZHOVOR můžete shlédnout i na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZeAls0FJCxs

 

Zároveň vás chceme pozvat na první školení tohoto druhu u nás, které se uskuteční v neděli 17. září od 14hod:

ASSESSMENTS TO PERFORMANCE - Using Mobility as the Foundation for Function.
POHYBOVÝM HODNOCENÍM K LEPŠIMU VÝKONU - Využití mobility jako základny pro funkčnost pohybu.
(čtyřhodinový workshop pod vedením Ondřeje Lungy)

http://www.tptherapy.cz/skoleni

<a href="http://www.replikaorak.com">replika órák</a>