Představení Fundamental Capacity Screen

11.12.2019

Pokud byste chtěli vyjádřit ideální progresi lidského pohybu pomocí jednoduchého diagramu, pravděpodobně by velmi připomínal pyramidu. V tomto případě pyramidu tvořenou třemi obdélníkovými bloky zmenšující se velikosti s každým obdélníkem stavícím na tom předchozím.

První blok představuje základní platformu nebo také základy. Reprezentuje schopnost hýbat se skrze fundamentální pohybové vzory - tedy pohybovou kompetenci.

Druhý pilíř reprezentuje výkon. Jakmile vytvoříte základní pohybové schopnosti, musíte se podívat na to, jak efektivní jste v těchto pohybech, jakou máte pohybovou kapacitu.

Vrchol pyramidy pak představují sportovně specifické dovednosti. Tento pilíř sestává z baterie testů, které hodnotí schopnosti sportovce vykonávat danou aktivitu, hrát specifický sport nebo specifickou sportovní pozici v rámci daného sportu (pohybové dovednosti). Dívá se na soutěžní statistiky a všechny specifické testy relevantní pro daný sport.

Hodnocení pohybové kompetence (spodní pilíř) je pokryto v rámci FMS. Hodnocení sportovně specifických pohybových vzorů (horní pilíř) je pokryto sportovně specifickými testy nebo konkrétně zaměřenými screeningy (jako je například TPI pro golf). Takže - jak měříme sportovní výkon (druhý pilíř)?


Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat