Spiraldynamik a chůze

25.09.2017

Spiraldynamik a chůze

Způsob chůze vyjadřuje naši osobitost a současně se jedná o funkci uloženou jako archetyp v nervové a pohybové soustavě globálně pro druh homo sapiens. Bipedální lokomoce nás odlišuje od všech ostatních živočichů, jen člověk je odkázán většinu času svého lokomočního pohybu na balanc na jedné dolní končetině, kvalita provedení této funkce je spolu rozhodujícím  faktorem při vzniku nestabilit, bolestí, předčasných opotřebení kloubů, ale zároveň také zdrojem elegance a radosti z našeho nejpřirozenějšího pohybu.

V dřívějších pohledech na lidskou chůzi dominoval "strukturální model", který pohlížel na lidské tělo jako na budovu postavenou od země nahoru, tímto pohledem jsme nahlíželi na problematiku chůze od země, plosek a nohou a vnímali všechny problémy s ní spjaté od země vzhůru. 

Serge Gracovetsky nabídl alternativní model lidské lokomoce, který nazval "Spinal engine" (spinální stroj). Nechává se při něm inspirovat evoluční teorií. Zasazuje lidskou bytost do přírodních podmínek, ve kterých se nacházíme - vzpřímený postoj, bipedální pohyb, vliv gravitace a vnímá použití lokomoce jako naši základní aktivitu. Klade si následující otázku: Pokud jsme se propracovali k bipedální lokomoci, jakou evoluční výhodu nám to poskytuje?

Během vývoje si páteř zachovala schopnost stlačení

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat