Vzájemné souvislosti a limitující faktory výkonu (II.)

05.02.2019

V první části tohoto seriálu (http://movelabmagazine.cz/magazin-Vzajemna-regionalni-zavislost-a-limitujici-faktory-vykonu) jsme se podívali na klienta s bolestí kotníku, kterou odhalil funkční screening a hodnocení a důvody, proč by tato bolest mohla způsobovat, přispívat nebo komplikovat výkon v rámci vertikálního skoku. Daný článek se zaměřoval na vyzdvihnutí využití poznatků sportovní vědy za účelem odstranění dohadů a předpokladů toho, co omezuje výkon sportovce. Hlavní koncept, který podporuje systém odhalování těchto 'ručních brzd' výkonu se nazývá regionální interdependence. Tento koncept je centrální částí Functional Movement Systems. Společně s pozměněnou motorickou kontrolou můžeme říct, že tvoří základ pro běh, skákání a sportovní výkon všeobecně. Navíc jsme si ukázali, že motorická kontrola může být limitujícím faktorem skoků a sportovního výkonu. Uznávaný kouč zaměřující se na sprinty a skoky profesor motorického učení Frans Bosch je ten, kdo s touto myšlenkou přišel jako první. Tento článek pokračuje v prozkoumávání druhého hlavního důvodu, který může vysvětlit omezený výkon s ohledem na následující otázku:
Jak může expert na SFMA a FMS přenést koncept regionální interdependence na FCS nebo na specifický test hodnotící fyzi

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB