Vzájemné souvislosti a limitující faktory výkonu (IV.)

20.02.2019

V předchozích třech článcích jsem se zabýval klientem s bolestí kotníku, dalším který měl omezenou dorzální flexi kotníku a posledním, který měl nedostatečnou motorickou kontrolu dolních končetin. Tyto problémy jsme u nich odhalili pomocí funkčního screeningu a hodnocení, načež jsme rozebrali důvody, proč mohou být příčinou, přispívat nebo komplikovat jejich výkon ve vertikálním skoku. Diskuze, kterou jsme v rámci daného článku vedli, se držela přístupu sportovní vědy, který se zaměřuje na odstranění předpokladů s ohledem na možné limitující faktory výkonu. Centrální koncept, který podporuje tento systém odhalování 'ručních brzd' výkonu se nazývá regionální interdependence a je jedním z centrálních konceptů Functional Movement Systems. Existují důkazy, že tyto dva koncepty společně s pozměněnou motorickou kontrolou mají význačnou úlohu při běhu, skoku a sportovním výkonu všeobecně. Navíc důkazy naznačují, že motorická kontrola může být limitující faktor v případě sportů u nichž výkon závisí zejména na běhu a skoku. Tento argument předložil uznávaný sprinterský a skokanský kouč, profesor motorického učení Frans Bosch. Tento článek pokračuje v prozkoumávání druhého důvodu, který vysvětluje omezený výkon, přičemž vychází z následující otázky:
Jak mohou už

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB