Vzájemné souvislosti a limitující faktory výkonu (III.)

12.02.2019

V předchozích dvou článcích jsme se podrobněji podívali na klienta s bolestí kotníku a dalšího, který měl omezenou mobilitu v oblasti jeho dorziflexe, přičemž oba tyto problémy odhalil funkční screening a hodnocení. Rozebrali jsme také způsob, jak tyto problémy mohou způsobit nebo přispět k omezení, případně zkomplikovat výkon u vertikálního skoku. Způsob, který jsem tento článek psal, se snažil ctít přístup sportovní vědy v podobě odstraňování domněnek ohledně příčin způsobujících omezení výkonu. Koncept, který podporuje systém odhalování těchto 'parkovacích brzd' výkonu se nazývá regionální interdependence. Koncept, který je centrální pro Functional Movement Systems. Existují důkazy, že tyto dva koncepty společně s pozměněnou motorickou kontrolou, mají význačnou úlohu při běhu, skoku a sportovním výkonu všeobecně. Navíc, důkazy naznačují, že motorická kontrola může být limitující faktor v případě sportů u nichž výkon závisí zejména na běhu a skoku. Tento argument předložil uznávaný sprinterský a skokanský kouč, profesor motorického učení Frans Bosch. Tento článek pokračuje v prozkoumávání druhého důvodu, který vysvětluje omezený výkon, přičemž vychází z následující otázky:
Jak SFMA a FMS experti mohou přenést koncept regionální interdependence na FCS nebo jiné specifické testy fyzick&eacu

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB