FASCIAL YOGA INSPIRATION DAY

 

Tento inspirační den Vám umožní seznámit se základní anatomii fascií a  principy fasciální stimulace integrované do jógové praxe .
Čekají na Vás dvě inspirační lekce a jejich rozbor .

Fasciální jóga spojuje Bhakti Yinyasa jógu s principy fasciálního tréninku, založeného na práci Dr. Roberta Schleipa  Zahrnuje prvky Yin jógy a dalších Yin technik,

aby zvýšila propriocepci a smyslové povědomí v kombinaci s dynamičtějšími Yang prvky a integruje základní principy fasciálního tréninku do jógové praxe..

Fascie jsou středem pozornosti a ve světě jógy je o nich slyšet čím dál tím víc. Není tedy překvapením, že na tomto poli v současnosti existuje značný počet vzrušujících nejmodernějších výzkumných studií. Fascie byly až příliš dlouho ignorovány a bylo na ně nahlíženo pouze jako na obalový orgán jak anatomy, tak i pohybovými specialisty. Za posledních 10 let však došlo k obrovskému boomu fascinujícího výzkumu o fasciích, což jen dokazuje, jak jsou pro naše zdraví důležité. Fasciální síť, která je optimálně stimulovaná, je pružná a odolná. Hraje klíčovou roli ve formování našeho těla, a pomáhá jeho porozumění a uvědomění. V místech, kde naše fasciální síť není dostatečně stimulovaná, má tendenci lepit se a srůstat, ztrácí pružnost i odolnost, což nevyhnutelně povede k omezení našeho pohybu, zvýšení rizika zranění a eventuelně také k bolesti.

Vzhledem k množství informací, kterými jsme doslova bombardováni, by se lektoři jógy mohli ptát: co přesně fascie jsou? Nestimulujeme je jógou tak či tak? Je fasciální jóga to samé, jako Yin jóga? Jak můžeme začlenit západní vědecké principy fasciálního tréninku do našeho cvičení jógy bez toho, abychom ztratili v podstatě jádro všeho, čím jóga je? Jaká jsou možná spojení s meridiány a jogínskou filozofií? Jak pracovat s pěnovými válečky a jak je začlenit do našeho cvičení?

 

 

 

 

Detail

27. - 27. 1. 20249:00 - 16:002490 Kč Cena zahrnuje

výuku malé občerstvení / voda, káva, čaj, ovoce /

Přihlásit

Školitel