LANDMINE UNIVERSITY CERTIFICATION LEVEL 1

Jednodenní intenzivní certifikované školení LANDMINE UNIVERSITY zaměřené na funkční alternativu olympijského vzpírání založeného na teorii Spinal Engine od Serge Gracovetského

CO SE NAUČITE:

Všechny principy systému LANDMINE UNIVERSITY

1. FORWARD INTENT - Dopředný záměr

Protože jedním z elementárních pohybu lidského těla je pohyb vpřed, směřuje trénink Landmine University dopředu. Díky tomu je každý pohyb mnohem funkčnější a nabízí vyšší přenos do efektivního pohybu v rámci lokomoce .

2. CORE DRIVEN MOVEMENT - Pohyb vychází z core 

Systém Landmine University je založený na posílení „páteřního motoru“ a ovládnutí technik iniciace pohybu ze středu těla. Tím, že učíme zahajovat pohyb. ze středu těla pomáhá trénink podle Landmine University dosáhnout efektivnějších pohybových vzorů .

3. ROTATION INTENT - Rotační záměr

Landmine University představuje efektivní metodu pro zvýšení síly skrze celý rozsah pohybu rotace páteře. Aplikace „rotačního záměru“ na osu zvýšuje výbušnost prováděného pohybu. Cílem tréninku podle Landmine University je, aby byl každý pohyb rotační a dokázal tak rozvíjet funkční sílu v celém rozsahu pohybu.

4.POSITIONS BEFORE TRANSITIONS   -  Pozice před přechody 

Systém Landmine University se nejsnáze naučíte skrze sérii izometrických výdrží. Tím, že ovládnete jednotlivé pozice a naučíte se v nich aplikovat dopředný a rotační záměr si připravíte cestu k úspěchu, když se začnete skrze tyto pozice hýbat během tréninku. Izometrické cviky Landmine U jsou extrémně efektivní pro pochopení celého systému a vytvoření správného záměru.

5. PROGRESSIVE OVERLOAD - Progresivní zatěžování 

Systém Landmine University je vynikající cesta k ovládnut efektivních pohybových vzorů, které můžete následně zatížit pomocí přidané zátěže a dosáhnout tak měřitelného zlepšení. Možnost zatížit landmine vytváří příležitost pro získání neskutečné síly, zatímco se budete hýbat funkčně a atleticky.

OBSAH ŠKOLENÍ: 


- 5 principů Landmine University
- série cviků - Screwdriver, Jerk, Clean, Snatch
- cviky s jednoručkami
- cviky na rozcvičení s vlastním tělem
- ukázka 60-minutové lekce
- blok Heavy Loading
- programing a zařazení LMU do vašeho tréninku
- ukázky použití “coiling core” s různými pomůckami

LANDMINE UNIVERSITY  je o zlepšování sportovního výkonu prostřednictvím lokomoce.

Staňte se lepším, silnějším a rychlejším sportovcem než kdykoli předtím.

 

 

Detail

Praha
28. - 28. 5. 20239:00 - 18:00

Přihlásit Přihlásit

Školitel