- Move Lab Magazine -

Pohyb spouští proprioceptory, proprioceptory spouští svaly a svaly řídí pohyb

24.04.2018

Strategie pro využití tří rovin pohybu......

11.04.2018

Všechno je propojené. Pohybový přístup k fascii.

26.03.2018

Mostabilita je zásadní

27.02.2018

Správný funkční pohyb je klíčem

31.01.2018